Tuesday, April 30, 2013

Vintage KOOKAI Zebra Shorts

KOOKAI zebra shorts
very good condition
size S/M
price 40 lei